Giá LTD hôm nay

Trung bình (24h)
0.01478447 USD
Thấp nhất (24h)
0.01392138 USD
Cao nhất (24h)
0.01569034 USD
Khối lượng 24h
922.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,738.29 USD
Vốn hóa thị trường
146,223.56 USD

LiveTrade LTD/USD

0.0139433 USD
-11.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LTD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:58 (UTC)
Tín hiệu