Giá LTD hôm nay

Trung bình (24h)
205 VND
Thấp nhất (24h)
205 VND
Cao nhất (24h)
205 VND
Khối lượng 24h
43.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
84.7 USD
Vốn hóa thị trường
82,000 USD

LiveTrade LTD/VND

Biểu đồ giá LTD
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:31 (UTC +7)
Tín hiệu