Giá LTD hôm nay

Trung bình (24h)
0.008 USD
Thấp nhất (24h)
0.00775 USD
Cao nhất (24h)
0.00812 USD
Khối lượng 24h
161.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
70.8 USD
Vốn hóa thị trường
82,578.05 USD

LiveTrade LTD/USD

0.008 USD
+3.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LTD
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:44 (UTC)
Tín hiệu