Giá LTD hôm nay

Trung bình (24h)
270 VND
Thấp nhất (24h)
145 VND
Cao nhất (24h)
555 VND
Khối lượng 24h
7,412.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
905.44 USD
Vốn hóa thị trường
106,086.96 USD

LiveTrade LTD/VND

244 VND
+68.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LTD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:01 (UTC)
Tín hiệu