Giá LUA hôm nay

Trung bình (24h)
16 VND
Thấp nhất (24h)
13 VND
Cao nhất (24h)
18 VND
Khối lượng 24h
227.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
49.34 USD
Vốn hóa thị trường
0.02 USD

LuaSwap LUA/VND

16 VND
-11.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LUA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:05 (UTC)
Tín hiệu