Giá LUA hôm nay

Trung bình (24h)
17 VND
Thấp nhất (24h)
17 VND
Cao nhất (24h)
17 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
3.73 USD
Vốn hóa thị trường
138,182.45 USD

LuaSwap LUA/VND

Biểu đồ giá LUA
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:01 (UTC +7)
Tín hiệu