Giá LUA hôm nay

Trung bình (24h)
0.000663 USD
Thấp nhất (24h)
0.000662 USD
Cao nhất (24h)
0.000664 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
5.36 USD
Vốn hóa thị trường
139,213.49 USD

LuaSwap LUA/USD

0.000664 USD
+0.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LUA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:38 (UTC)
Tín hiệu