Giá MASK hôm nay

Trung bình (24h)
88,405 VND
Thấp nhất (24h)
82,694 VND
Cao nhất (24h)
92,523 VND
Khối lượng 24h
19,801,637.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,910,506.59 USD
Vốn hóa thị trường
332,108,287.17 USD

Mask Network MASK/VND

92,114 VND
+5.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MASK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:53 (UTC)
Tín hiệu