Giá MASK hôm nay

Trung bình (24h)
92,002 VND
Thấp nhất (24h)
90,798 VND
Cao nhất (24h)
93,458 VND
Khối lượng 24h
5,123,696.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,602,146.05 USD
Vốn hóa thị trường
340,708,438.81 USD

Mask Network MASK/VND

91,491 VND
-0.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MASK
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 07:53 (UTC +7)
Tín hiệu