Giá MASK hôm nay

Trung bình (24h)
3.46 USD
Thấp nhất (24h)
3.41 USD
Cao nhất (24h)
3.52 USD
Khối lượng 24h
2,642,364.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,866,985.15 USD
Vốn hóa thị trường
335,358,962.61 USD

Mask Network MASK/USD

3.51 USD
+1.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MASK
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:48 (UTC +7)
Tín hiệu