Giá MBC hôm nay

Trung bình (24h)
0.04230976 USD
Thấp nhất (24h)
0.04127155 USD
Cao nhất (24h)
0.04407968 USD
Khối lượng 24h
1,052.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,055.43 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

MonbaseCoin MBC/USD

0.04202971 USD
-4.07% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:15 (UTC)
Tín hiệu