Giá MBC hôm nay

Trung bình (24h)
789 VND
Thấp nhất (24h)
637 VND
Cao nhất (24h)
960 VND
Khối lượng 24h
49,956,226.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
30,337,910.4 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

MonbaseCoin MBC/VND

898 VND
+38.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:51 (UTC)
Tín hiệu