Giá MBC hôm nay

Trung bình (24h)
0.0491 USD
Thấp nhất (24h)
0.0481 USD
Cao nhất (24h)
0.0499 USD
Khối lượng 24h
3,491.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,078.8 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

MonbaseCoin MBC/USD

0.0493 USD
-0.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBC
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:46 (UTC +7)
Tín hiệu