Giá MBC hôm nay

Trung bình (24h)
1,258 VND
Thấp nhất (24h)
1,160 VND
Cao nhất (24h)
1,317 VND
Khối lượng 24h
30,508,654.76 USD
KL Trung bình 10 ngày
37,837,956.3 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

MonbaseCoin MBC/VND

1,199 VND
-7.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:22 (UTC)
Tín hiệu