Giá MBOX hôm nay

Trung bình (24h)
8,059 VND
Thấp nhất (24h)
7,692 VND
Cao nhất (24h)
8,445 VND
Khối lượng 24h
6,231,737.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,266,010.25 USD
Vốn hóa thị trường
96,512,871.57 USD

MOBOX MBOX/VND

8,168 VND
-0.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBOX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:57 (UTC)
Tín hiệu