Giá MBOX hôm nay

Trung bình (24h)
0.3362 USD
Thấp nhất (24h)
0.3259 USD
Cao nhất (24h)
0.3411 USD
Khối lượng 24h
1,388,578.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,673,844.39 USD
Vốn hóa thị trường
104,848,147.95 USD

MOBOX MBOX/USD

0.3363 USD
+3.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBOX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:25 (UTC)
Tín hiệu