Giá MBOX hôm nay

Trung bình (24h)
9,039 VND
Thấp nhất (24h)
8,868 VND
Cao nhất (24h)
9,207 VND
Khối lượng 24h
2,612,010.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,853,230.83 USD
Vốn hóa thị trường
109,531,739.16 USD

MOBOX MBOX/VND

9,048 VND
+0.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBOX
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:52 (UTC +7)
Tín hiệu