Giá MNAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.02072145 USD
Thấp nhất (24h)
0.01943469 USD
Cao nhất (24h)
0.02235321 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
231,218.53 USD

Minerva AI MNAI/USD

0.02168991 USD
+8.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MNAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:48 (UTC)
Tín hiệu