Giá MNAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.0249 USD
Thấp nhất (24h)
0.0238 USD
Cao nhất (24h)
0.026 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
260,221.55 USD

Minerva AI MNAI/USD

0.0251 USD
+4.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MNAI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:23 (UTC +7)
Tín hiệu