Giá MNAI hôm nay

Trung bình (24h)
618 VND
Thấp nhất (24h)
592 VND
Cao nhất (24h)
637 VND
Khối lượng 24h
1,473.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,206.27 USD
Vốn hóa thị trường
244,000 USD

Minerva AI MNAI/VND

610 VND
+2.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MNAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:33 (UTC)
Tín hiệu