Giá MNAI hôm nay

Trung bình (24h)
620 VND
Thấp nhất (24h)
598 VND
Cao nhất (24h)
639 VND
Khối lượng 24h
1,082.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,713.28 USD
Vốn hóa thị trường
273,478.26 USD

Minerva AI MNAI/VND

629 VND
+0.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MNAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:40 (UTC)
Tín hiệu