Giá MXC hôm nay

Trung bình (24h)
362 VND
Thấp nhất (24h)
321 VND
Cao nhất (24h)
411 VND
Khối lượng 24h
1,005,030.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
792,395.15 USD
Vốn hóa thị trường
36,702,506.32 USD

Meta X Connect MXC/VND

381 VND
+13.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MXC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:49 (UTC)
Tín hiệu