Giá MXC hôm nay

Trung bình (24h)
399 VND
Thấp nhất (24h)
383 VND
Cao nhất (24h)
427 VND
Khối lượng 24h
711,499.76 USD
KL Trung bình 10 ngày
335,857.58 USD
Vốn hóa thị trường
38,661,325.93 USD

Meta X Connect MXC/VND

397 VND
+2.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MXC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:42 (UTC +7)
Tín hiệu