Giá MXC hôm nay

Trung bình (24h)
0.0155 USD
Thấp nhất (24h)
0.0152 USD
Cao nhất (24h)
0.0158 USD
Khối lượng 24h
345,957.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
288,908.18 USD
Vốn hóa thị trường
40,464,878.89 USD

Meta X Connect MXC/USD

0.0153 USD
-1.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MXC
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:45 (UTC +7)
Tín hiệu