Giá NFP hôm nay

Trung bình (24h)
11,280 VND
Thấp nhất (24h)
10,402 VND
Cao nhất (24h)
12,011 VND
Khối lượng 24h
15,467,050.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,441,230.4 USD
Vốn hóa thị trường
110,222,775.83 USD

NFPrompt NFP/VND

11,659 VND
+7.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:33 (UTC)
Tín hiệu