Giá NFP hôm nay

Trung bình (24h)
0.4712 USD
Thấp nhất (24h)
0.4359 USD
Cao nhất (24h)
0.5024 USD
Khối lượng 24h
7,086,216.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,198,106.06 USD
Vốn hóa thị trường
124,484,825.99 USD

NFPrompt NFP/USD

0.5 USD
+13.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFP
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:35 (UTC +7)
Tín hiệu