Giá NFP hôm nay

Trung bình (24h)
12,103 VND
Thấp nhất (24h)
11,771 VND
Cao nhất (24h)
12,402 VND
Khối lượng 24h
4,431,991.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,156,061.14 USD
Vốn hóa thị trường
118,364,578 USD

NFPrompt NFP/VND

12,199 VND
+2.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:01 (UTC)
Tín hiệu