Giá NFTY hôm nay

Trung bình (24h)
66 VND
Thấp nhất (24h)
60 VND
Cao nhất (24h)
91 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
24,000 USD
Vốn hóa thị trường
622,196.67 USD

NFTY Network NFTY/VND

91 VND
+51.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFTY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:34 (UTC)
Tín hiệu