Giá NFTY hôm nay

Trung bình (24h)
93 VND
Thấp nhất (24h)
80 VND
Cao nhất (24h)
100 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
490,033.48 USD

NFTY Network NFTY/VND

80 VND
-18.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFTY
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:46 (UTC +7)
Tín hiệu