Giá NFTY hôm nay

Trung bình (24h)
0.00362 USD
Thấp nhất (24h)
0.0031 USD
Cao nhất (24h)
0.00389 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
488,636.18 USD

NFTY Network NFTY/USD

0.00311 USD
-18.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NFTY
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:36 (UTC +7)
Tín hiệu