Giá NTRN hôm nay

Trung bình (24h)
0.78 USD
Thấp nhất (24h)
0.6 USD
Cao nhất (24h)
0.85 USD
Khối lượng 24h
21,282,814.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,396,793.02 USD
Vốn hóa thị trường
193,324,248.09 USD

Neutron NTRN/USD

0.69 USD
-17.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NTRN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:28 (UTC)
Tín hiệu