Giá NTRN hôm nay

Trung bình (24h)
0.7133 USD
Thấp nhất (24h)
0.697 USD
Cao nhất (24h)
0.7392 USD
Khối lượng 24h
2,906,973.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,936,890.56 USD
Vốn hóa thị trường
195,983,994.54 USD

Neutron NTRN/USD

0.7009 USD
-0.7% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NTRN
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:20 (UTC +7)
Tín hiệu