Giá NTRN hôm nay

Trung bình (24h)
18,375 VND
Thấp nhất (24h)
18,006 VND
Cao nhất (24h)
19,022 VND
Khối lượng 24h
2,917,073.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,937,900.61 USD
Vốn hóa thị trường
195,282,625.92 USD

Neutron NTRN/VND

18,160 VND
-0.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NTRN
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:29 (UTC +7)
Tín hiệu