Giá NTRN hôm nay

Trung bình (24h)
22,394 VND
Thấp nhất (24h)
21,767 VND
Cao nhất (24h)
22,894 VND
Khối lượng 24h
7,646,102.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,163,710.02 USD
Vốn hóa thị trường
238,182,285.07 USD

Neutron NTRN/VND

22,379 VND
-0.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NTRN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:46 (UTC)
Tín hiệu