Giá NYM hôm nay

Trung bình (24h)
4,868 VND
Thấp nhất (24h)
4,718 VND
Cao nhất (24h)
4,946 VND
Khối lượng 24h
273,463.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
216,949.64 USD
Vốn hóa thị trường
131,001,078.89 USD

NYM NYM/VND

4,841 VND
-0.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NYM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:00 (UTC)
Tín hiệu