Giá NYM hôm nay

Trung bình (24h)
4,199 VND
Thấp nhất (24h)
4,151 VND
Cao nhất (24h)
4,342 VND
Khối lượng 24h
88,186.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
102,617.21 USD
Vốn hóa thị trường
126,623,240.05 USD

NYM NYM/VND

4,170 VND
-1.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NYM
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:47 (UTC +7)
Tín hiệu