Giá NYM hôm nay

Trung bình (24h)
0.1642 USD
Thấp nhất (24h)
0.1632 USD
Cao nhất (24h)
0.1672 USD
Khối lượng 24h
85,871.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
93,719.82 USD
Vốn hóa thị trường
124,465,382.42 USD

NYM NYM/USD

0.1639 USD
-1.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NYM
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:35 (UTC +7)
Tín hiệu