Giá ONE hôm nay

Trung bình (24h)
0.02182629 USD
Thấp nhất (24h)
0.0167031 USD
Cao nhất (24h)
0.0229743 USD
Khối lượng 24h
12,047,780.01 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,776,513.92 USD
Vốn hóa thị trường
242,394,063.72 USD

Harmony ONE/USD

0.0180699 USD
-19.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:56 (UTC)
Tín hiệu