Giá ONE hôm nay

Trung bình (24h)
0.0221 USD
Thấp nhất (24h)
0.0217 USD
Cao nhất (24h)
0.0226 USD
Khối lượng 24h
1,989,222.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,378,323.54 USD
Vốn hóa thị trường
309,270,874.4 USD

Harmony ONE/USD

0.0223 USD
+1.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONE
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:02 (UTC +7)
Tín hiệu