Giá ONE hôm nay

Trung bình (24h)
591 VND
Thấp nhất (24h)
580 VND
Cao nhất (24h)
599 VND
Khối lượng 24h
1,851,592.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,318,847.55 USD
Vốn hóa thị trường
311,700,136.89 USD

Harmony ONE/VND

583 VND
-2.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONE
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:51 (UTC +7)
Tín hiệu