Giá ONE hôm nay

Trung bình (24h)
586 VND
Thấp nhất (24h)
570 VND
Cao nhất (24h)
599 VND
Khối lượng 24h
4,385,233.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,809,550.47 USD
Vốn hóa thị trường
306,202,408.17 USD

Harmony ONE/VND

575 VND
-2.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:11 (UTC)
Tín hiệu