Giá ONG hôm nay

Trung bình (24h)
0.37 USD
Thấp nhất (24h)
0.35 USD
Cao nhất (24h)
0.44 USD
Khối lượng 24h
22,370,688.78 USD
KL Trung bình 10 ngày
21,779,918.55 USD
Vốn hóa thị trường
160,867,118.62 USD

Ontology Gas ONG/USD

0.43 USD
+14.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:14 (UTC)
Tín hiệu