Giá ONG hôm nay

Trung bình (24h)
13,023 VND
Thấp nhất (24h)
12,842 VND
Cao nhất (24h)
13,242 VND
Khối lượng 24h
880,066.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,399,703.97 USD
Vốn hóa thị trường
191,386,259.98 USD

Ontology Gas ONG/VND

12,864 VND
-2.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:49 (UTC)
Tín hiệu