Giá ONG hôm nay

Trung bình (24h)
0.5072 USD
Thấp nhất (24h)
0.4998 USD
Cao nhất (24h)
0.5156 USD
Khối lượng 24h
878,664.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,397,283.36 USD
Vốn hóa thị trường
188,675,806.04 USD

Ontology Gas ONG/USD

0.5012 USD
-2.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:59 (UTC)
Tín hiệu