Giá ONG hôm nay

Trung bình (24h)
19,118 VND
Thấp nhất (24h)
18,256 VND
Cao nhất (24h)
21,714 VND
Khối lượng 24h
41,154,248.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
33,839,482.91 USD
Vốn hóa thị trường
264,029,764.09 USD

Ontology Gas ONG/VND

18,492 VND
-4.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:39 (UTC)
Tín hiệu