Giá ORDI hôm nay

Trung bình (24h)
48.81 USD
Thấp nhất (24h)
47.46 USD
Cao nhất (24h)
50.55 USD
Khối lượng 24h
44,163,797.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
106,826,817.64 USD
Vốn hóa thị trường
1.02b USD

Ordinals ORDI/USD

48.95 USD
+0.21% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORDI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:42 (UTC)
Tín hiệu