Giá ORDI hôm nay

Trung bình (24h)
43.67 USD
Thấp nhất (24h)
42.42 USD
Cao nhất (24h)
45.11 USD
Khối lượng 24h
67,864,649.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
52,459,370.51 USD
Vốn hóa thị trường
906,068,083.15 USD

Ordinals ORDI/USD

43.54 USD
+0.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORDI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:46 (UTC +7)
Tín hiệu