Giá ORDI hôm nay

Trung bình (24h)
1,065,004 VND
Thấp nhất (24h)
1,023,147 VND
Cao nhất (24h)
1,102,449 VND
Khối lượng 24h
46,739,382.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,905,854 USD
Vốn hóa thị trường
873,222,922.73 USD

Ordinals ORDI/VND

1,066,427 VND
+0.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORDI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:08 (UTC)
Tín hiệu