Giá ORDI hôm nay

Trung bình (24h)
1,238,116 VND
Thấp nhất (24h)
1,146,232 VND
Cao nhất (24h)
1,309,292 VND
Khối lượng 24h
193,449,677.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
187,217,609.12 USD
Vốn hóa thị trường
974,227,978.03 USD

Ordinals ORDI/VND

1,230,325 VND
-4.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORDI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:13 (UTC)
Tín hiệu