Giá PDA hôm nay

Trung bình (24h)
0.09888824 USD
Thấp nhất (24h)
0.0711515 USD
Cao nhất (24h)
0.11 USD
Khối lượng 24h
12,446,528.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,273,172.33 USD
Vốn hóa thị trường
42,591,865.97 USD

PlayDapp PDA/USD

0.0759655 USD
-25.86% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PDA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:22 (UTC)
Tín hiệu